English
  VANLANG VIETNAMESE CULTURAL & LANGUAGE SCHOOL  
   


Trang tin

Thông báo ghi danh năm học mới 2020
Feb-15-2020


KÍNH GỬI: Quý vị Phụ Huynh Học Sinh

Nhằm mục tiêu bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của người Việt, chúng tôi tổ chức các lớp học tiếng Việt (nghe, nói, đọc và viết) để giúp trẻ em gốc Việt hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn học, và phong tục tập quán của dân tộc.
Các lớp học của Trường Việt Ngữ VĂN LANG (năm thứ 26) vẫn sẽ được tổ chức hàng tuần vào mỗi tối thứ Sáu, từ 6 giờ 00 đến 8 giờ 30.

Địa điểm học và ghi danh: Trường Chief Sealth International High School
2600 SW Thistle Street – Seattle, WA 98126

Ngày ghi danh: Thứ Sáu, ngày 28/2/20 và 6/3/20 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)

Ngày khai giảng: Thứ Sáu, ngày 13/3/20 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)

Xin lưu ý:
• Ngày Khai giảng (13 tháng 3) sẽ bắt đầu 1 tuần sau ngày ghi danh cuối (06/3/20)
• Trường chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên (yêu cầu phụ huynh mang theo giấy khai sinh khi ghi danh Lớp Vỡ Lòng)
• Trường có lớp VSL dành cho người lớn

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển và mở rộng, Trường luôn cần tuyển thêm các thiện nguyện viên đã từng giảng dạy tiếng Việt hoặc yêu thích công việc này (trường có lớp hướng dẫn về phương pháp giảng dạy). Rất mong được sự cộng tác của quý phụ huynh và các bạn trẻ. Xin liên lạc chúng tôi qua số điện thoại (206) 497-4796, hoặc qua email: vanlangwa@gmail.com để biết thêm chi tiết.

Xin thành thật cám ơn quý vị

 Back
 
 
   

Bookmark and Share